Image
چگونگی ساخت و طراحی فیوز استوانه فشارقوی سیبا

طراحی فیوزهای فشارقوی سیبا (SIBA)

فیوز فشارقوی از المان‌های به‌هم‌چسبیده به صورت موازی که دور یک سرامیک مرکزی پشتیبان که با جوش نقطه‌ای به کلاهک فلزی چسبیده است تشکیل شده است. این مجموعه در داخل یک تیوب سرامیکی قرار می‌گیرد و با مواد پرکننده آن را پر می‌کنند و هر دو سر آن را پرس می‌نماییم. تمامی مراحل فوق تشکیل‌دهنده یک فیوز فشارقوی می‌باشد.

کاربرد فیوز فشارقوی سیلندری

از فیوزهای فشارقوی بیشتر برای محافظت از تجهیزات در سوییچگیرهای بخش توزیع (Distribution Switch-gears)استفاده می‌شود. یکی از مزایای فیوزهای فشارقوی سرعت بالای آن در محدود کردن جریان در زمان وقوع اتصال کوتاه می‌باشد که این عمر موجب حفاظت تجهیزات در مقابل اثرات حرارتی و دینامیکی اتصال کوتاه می‌گردد.

 فیوز فشارقوی برای چه مصارفی کاربرد دارد؟

ترانسفورماتورهای توزیع
الکتروموتورهای فشارقوی
بانک‌های خازنی
ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری PT
فیدرها

ویژگی‌های فیوز فشارقوی سیلندری

قابل نصب داخلی Indoor و خارجی Outdoor
قابل‌استفاده در سوییچگیرهای معمولی Air Insulated و گازی Gas Insulated
قابل نصب در شرایط سخت آب‌وهوایی
قابل نصب در سوییچگیرهای روغنی Oil Filled

فیوز ولتاژ بالا و یا فیوز فشارقوی باید دارای چه استانداردی باشد؟

استاندارد فیوز فشارقوی سیبا

IEC 60281-1 VDE0670 part4

استاندارد فیوزهای فشار قوی / فیوزهای محدود کننده جریان

IEC 60787 VDE0670 part402

استاندارد انتخاب فیوزهای محدود کننده جریان برای ترانسفورماتورها

DIN 43 625

استاندارد فیوز فشارقوی 3/6 کیلوولت و 36 کیلو ولت

IEC 60644 / VDE 0670 part401

استاندارد فیوز فشار قوی برای حفاظت از الکترو موتورها

IEC60549

فیوزهای ولتاژ جهت حفاظت از بانک‌های خازنی

IEC60549

پارامترهای فنی در آزمایشگاه فیوز ولتاژ بالا

خصوصیات زمان - جریان
دیاگرام جریان قطع Cut-Off Current
انتگرال زمان ذوب و عملکرد
اتلاف و هدررفت توان
جریان نامی In
ولتاژ نامی Un
کمینه جریان شکست و کلاس فیوز
جریان قطع
تعویض فیوز لینک‌های سیستم ۳ فاز

ما در این مقاله قصد داریم که با پارامترهایی که با پارامترهایی که معمولاً این فیوزهای فشارقوی را در آزمایشگاه‌های مرجع و یا آزمایشگاه‌های سازندگان جهت دستیابی به خواسته‌های استانداردهای بین‌المللی مربوطه مورد آزمایش قرار می‌دهند آشنا شویم.

خصوصیات زمان - جریان

یکی از خصوصیات فیوزهای فیوز لینک تابعی زمان جریان آن می‌باشد و همچنین مقدار میانگین عددی در دیاگرام لگاریتم دوبل در آزماشهای متعددی مورد استفاده واقع می‌شود تلورانس قابل قبول این متغیر ۱۰%-+ می‌باشد که مقادیر بیش از این نشان دهنده این است که فیوز نتوانسته مدار اتصال کوتاه را قطع کند. این دیاگرام مقدار ماکزیمم جریان قطع به عنوان مقدار پیک (Peak Value) وابسته به جریان قابل‌پیش‌بینی را مشخص می‌کند. مقادیر مشخص شده معمولاً بر اساس فرکانس ۵۰Hz اندازه‌گیری و محاسبه می‌شوند فرکانس‌های کمتر و یا بیشتر از این مقدار منجر به محاسبه مقادیر کمتر و یا بیشتری از جریان قطع می‌شود.

انتگرال زمان ذوب و عملکرد

اطلاعات انتگرال زمان ذوب فیوز فشارقوی برای فیوزهای محدود کننده جریان با زمان قطع کمتر از 10ms کاربرد دارد اینتگرال زمان ذوب معمولاً به عنوان مینیمم و اینتگرال زمان عملکرد به عنوان ماکزیمم در نظر گرفته می‌شود. انتگرال زمان عملکرد برای ولتاژ نامی فیوز لینک نشان داده می‌شوند. مقادیر کمتر ولتاژ مقادیر کمتری از اینتگرال زمان عملکرد را در پی دارند.

اتلاف و هدررفت توان

اتلاف توان در فیوز چیست؟ به مقادیری از انرژی تبدیل شده توسط فیوز زیر بار با در نظر گرفتن جریان نامی و تحت شرایط مشخص اتلاف توان و یا هدررفت توان می‌گویند. اتلاف هدررفت توان هر فیوز بر اساس مشخصات آن در کاتالوگ خود فیوز و یا مشخصات فنی خود فیوز با توجه به شرایط و محیط نصب درج گردیده.

جریان نامی In در فیوز فشارقوی به چه معنایی می‌باشد؟

در هر فیوز مقدار جریان بر اساس استاندارد IEC60282-1 که فیوز فشارقوی تحت شرایط خاص به طور مداوم می‌تواند عبور دهد نمایش داده می‌شود. البته قابل ذکر می باشد که این مقدار برای فیوزهای نصب شده در فضای باز و یا در ماکزیمم درجه محیط نصب 40 درجه سانتیگراد تعیین شده است.

ولتاژ نامی Un در فیوزهای فشارقوی به چه معنایی می‌باشد؟

رنج کاربرد ولتاژ نامی UN در فیوز فشارقوی و یا ولتاژ بالا و فیوزهای لینک معمولاً با دو مقدار ولتاژ مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال فیوز فشارقوی 12/6 کیلوولت و یا فیوز فشارقوی 10/ 24 کیلوولت که اصطلاحاً به این نوع فیوز 12 کیلوولت و یا 20 کیلو ولت می‌گویند.

اولین مقدار نامی برای نشان دادن مقدار مینیم (6 کیو ولت و یا 10 کیلو ولت، کم ترین مقدار) و دومین مقدار نامی نشان گر ماکزیمم ولتاژ عملکرد می باشد. (12 کیلو ولت و یا 24 کیلو ولت، بیشترین مقدار) مقدار نامی نشان می‌دهد که ما چه مقدار مجاز به استفاده از فیوز در سطح قدرت فیوز لینک یا فیوز فشارقوی می باشد و البته این مقدار برحسب استاندارد IEC60282-1 یا ولتاژ نامی (Rated Voltage) تعیین می‌گردد.

کمینه جریان شکست و کلاس فیوز

کمترین مقدار جریان آینده‌نگر (Prospective) که فیوز لینک تحت شرایط تعیین شده قادر به قطع آن می‌باشد.

Back-up(توسط سازنده مشخص می‌شود)

General-purpose(زمان ذوب بیشتر و یا مساوی 1 ساعت)

Full-range(زمان ذوب فاصله جریان مربوطه تا مقدار جریان نامی کاهش می‌یابد)

بیشینه جریان شکست (قدرت قطع)

بیشترین مقدار جریان آینده نگر (Prospective) که به شکل kA مشخص شده و فیوز لینک تحت شرایط تعیین شده قادر به قطع آن می‌باشد.

جریان قطع در فیوز لینک سیبا

مقدار ماکزیمم جریان پیک (Peak-Value) که در زمان پروسه سوییچینگ فیوز پدید می‌آید. 

تعویض فیوز لینک‌های سیستم ۳ فاز

استاندارد IEC6082-1 / VDE0670-4 در فیوزهای لینک نشان می‌دهد که تا در یک سیستم 3 فاز، هر سه فیوز لینک باید حتماً تعویض گردد حتی اگر یک فیوز دچار مشکل شده و یا قطع کرده باشد.

کاربرد فیوزهای فشارقوی و فیوزهای لینک جهت حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت

جهت حفاظت از ترانسفورماتورهای شبکه توزیع فیوز لینک پشتیبان Back-up به طور معمول مورداستفاده قرار می‌گیرند.

جهت اطمینان از حفاظت، مقادیر انتخاب شده باید از جدول شماره دو استفاده نمود. این جداول مقادیر توصیه شده برای حفاظت از ترانسفورماتورهای توزیع با توان 50-2000 KVA در سه نوع کاربرد مختلف و با رویکرد حفاظت از سمت ثانویه ترانس را پیشنهاد می‌دهند.

حفاظت با فیوز لینک‌های فشار ضعیف کلاسgTr

Line Voltage [kV] /
Transformer Rated Capacity
6/7.2 10/12 20/24 30/36 NH gTR Fuse Link
[KVA] Rated Current of HV fuse Link [A]        
100 20-25 16 10 6 100
200 40-50 25-32 16 16 200
315 63-80 40-50 20-25 5 315
400 80-100 50-63 25 5 400
500 100-125 63-80 32-40 25-32 500
630 125-160 80-100 40-50 32-40 630
800 160 100-125 63 40-50 800
1000 160-200 125-160 63-80 63-80 1000

حفاظت با فیوز لینک‌های فشار ضعیف کلاس gG

Line Voltage [kV] /
Transformer Rated Capacity
6/7.2 10/12 20/24 30/36 NH gG Fuse Link
[KVA] Rated Current of HV fuse Link [A]        
50 10-16 10 6 4-6 63
100 20-25 16 10 6 125
200 40-50 25-32 16 16 250
315 63-80 40-50 20-25 5 400
400 80-100 50-63 25-40 5 500
500 100-125 63-80 32-50 25-32 630
630 125-160 80-100 40-63 32-40 800
800 160 100-125 63 40-50 1000
1000 160-200 125-160 63-80 40-50 1250
1250 250 160 80 50 ---
1600 2×160 200 100 63 ---
2000 2×200 250 125 2×40 ---

مقالات مرتبط


 حفاظت بدون فیوز فشار ضعیف

Line Voltage [kV] /
Transformer Rated Capacity
6/7.2 10/12 20/24 30/36
[KVA] Rated Current of HV fuse Link [A]      
50 10-16 10 6 4-6
100 20-25 16 10 6
200 40-50 25-32 16 16
315 63-80 40-50 20-25 5
400 80-100 50-63 25-40 5
500 100-125 63-80 32-50 25-32
630 125-160 80-100 40-63 32-40
800 160 100-125 63 40-50
1000 160-200 125-160 63-80 40-50
1250 250 160 80 50
1600 2×160 200 100 63
2000 2×200 250 125 2×40

فیوزهای فشارقوی و فیوزهای لینک جهت حفاظت الکتروموتورها

فیوزهای حفاظت موتوری جهت حفاظت سوئیچینگ الکترو موتورها در برابر اضافه جریان غیر قابل قبول که سبب ذوب و به هم چسبیدن کنتاکت‌ها می‌شود، طراحی شده اند و همچنین در صورت وقوع اتصال کوتاه باید توانایی قطع جریان خطا در مدت زمان کوتاه هزارم ثانیه برای جلوگیری از اثرات و آسیب‌های دینامیکی چنین جریان‌هایی را داشته باشند.

جهت انتخاب فیوز لینک مناسب علاوه بر جریان کارکرد باید جریان، دفعات و مدت زمان راه اندازی (Start-Up) را هم مدنظر قرار داد. جریان فیوز حفاظت از الکترو موتور حتی می‌تواند ضریبی از جریان نامی الکتروموتور باشد.

با درنظرگرفتن این موارد، بارهای سینوسی و درجه حرارت محیط نصب، نرخ جریان فیوز حفاظت موتوری می‌تواند 1.3-2 برابر جریان عملکرد الکتروموتور باشد.

دیاگرام جریان عملکرد، راه‌اندازی و فرکانس الکتروموتور در زمان انتخاب فیوز باید موردتوجه قرار گیرند.

پارامترهای انتخاب فیوز لینک فشارقوی حفاظت موتوری

برای این که بتوانیم فیوز لینک فشارقوی خود را تهیه کنیم به یک سری اطلاعات نظیر :

اطلاعات الکتروموتور
اطلاعات سیستم
اطلاعات فیوز

نیاز داریم. ما حتما برای خرید فیوز لینک فشارقوی باید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم و با مطالعه این اطلاعات حتما می توایم یک فیوز لینک فشار قوی برای حفاظت دستگاه موتوری پیدا نماییم و از آتش سوزی جلو گیری نماییم. در ادامه به اطلاعاتی که برای موارد ذکر شده نیاز داریم اشاره میکنیم.

اطلاعات الکتروموتور

Rated Voltage
Rated Power
Power Factor
Efficiency

اطلاعات سیستم

طول مدت‌زمان راه اندازی
تعداد دفعات راه‌اندازی در ساعت

اطلاعات فیوز

ولتاژنامی
ابعاد و اندازه در تطابق با شرایط محیط نصب
جریان راه اندازی

چنانچه موارد فوق مشخص نباشد معمولاً برابر 6xImenn برسی می‌شود. جریان نامی الکترو موتور باید کمتر از 70% جریان نامی فیوز باشد در غیر این صورت جریان نامی بالاتر بعدی باید انتخاب شود.

فیوزهای فشار قوی لینک جهت حفاظت ترانسفورماتورهای ولتاژ (اندازه گیری) PT/VT

درسته که فیوزهای فشارقوی لینک قادر به حفاظت مؤثر از ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) در صورت بروز مشکل داخلی در آنها نمی‌باشند اما با توجه به استاندارد VDE0101 فیوز فشار قوی لینک سیبا جهت جدا کردن از شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای محدود کردن اثرات جریان خطا حتماً باید مورد استفاده قرار گیرد.

فیوز فشار قوی سیبا جهت حفاظت بانک خازنی

می توانیم بگوییم هرکجا که از خازن و بانک خازنی استفاده می‌کنند و همین‌طور که میدانید متصل به شبکه باشد حتماً جریان پیک اتصال کوتاه نیز وجود خواهد داشت که مقدار و جریان و همچنین مدت زمان این پیک جریان به عواملی نظیر:

سایز خازن
فرکانس و ایندوکتانس شبکه
بسته شدن زاویه عملکرد

بستگی دارد. برای انتخاب خازن مناسب برای بانک‌های خازنی اول باید به برند و محل ساخت فیوز فشار قوی دقت کنیم و بعد برای تحمل هارمونیک‌های بالاتر و کاهش خیز دما جریان انتخابی فیوز لینک باید حداقل 2 برابر جریان نامی بانک خازنی باشد یعنی ولتاژ افزوده گذرا در زمان سوئیچینگ هرگز نباید مورد غفلت واقع شود ولتاژ نامی فیوز لینک‌ها باید رنج بالاتر بعدی (نسبت به بانک خازنی) انتخاب شود.

HV Fuse Link Selection[A]
Line Voltage [kV] /
Condenser Rated Capacity
6-7.2 10-12 20-24      
[KVAr] Rated Voltage [kV] Rated Current [A] Rated Voltage [kV] Rated Current [A] Rated Voltage [kV] Rated Current [A]
50 6/12 10 10/24 6 20/36 6
100 6/12 20 10/24 10 20/36 6
200 6/12 40 10/24 20 20/36 10
250 6/12 50 10/24 5 20/36 16
300 6/12 63 10/24 32 20/36 16
400 6/12 80 10/24 40 20/36 20
500 6/12 100 10/24 50 20/36 25
750 6/12 160 10/24 80 20/36 40
1000 6/12 200 10/24 100 20/36 50
1250 6/12 250 10/24 125 20/36 63
1600 6/12 315 10/24 160 20/36 80
2000 6/12 315 10/24 200 20/36 100

ترکیب فیوزگذاری Fuse Discrimination

 ترکیب چند فیوز فشار قوی

در صورت استفاده از فیوزهای فشارقوی در پست‌های منشعب در شبکه با فاصله دور امکان تداخل وجود دارد. در این صورت انتخاب جریان نامی فیوز لینک فشار قوی بالا دستی باید با فاکتور 2 افزایش یابد. یعنی باید 2 برابر گردد.

ترکیب گزاری فیوز فشارقوی با فیوزهای فشارضعیف

برای جلوگیری از به وجود آمدن وقفه، فیوز فشارقوی در اثر جریان خطا در سمت فشار ضعیف ترکیب فیوز گذاری مطمئن باید رعایت گردد. در حالت منحنی زمان، باید جریان فیوزهای هر دو سمت مورد مطالعه و همین‌طور بازبینی قرار گیرد چراکه چند فیوز به طور موازی قرار می‌گیرند. فیوز لینک با بالاترین جریان نامی عامل اثرگذار در ترکیب فیوز گذاری است.

ترکیب گذاری فیوز فشار قوی با کلید فشارضعیف

در حالت ترکیب گذاری فیوز فشار قوی با کلید فشارضعیف برای عملیاتی کردن حفاظت خصوصیات زمان جریان فیوز فشار قوی و خصوصیات (منحنی) قطع کلید (Circuit Breaker) باید مورد توجه قرار گیرد. برای رسیدن به موضوع قابل قبول باید به خصوصیات منحنی زمان توجه کنیم یعنی باید جریان فیوز HV به سطح فشار ضعیف LV تبدیل شده و با منحنی قطع رله کلید (Circuit Breaker) مقایسه شود. زمانی که فیوزها زودتر از کلید اصلی عمل کنند باید در ترکیب فیوز گذاری یعنی انتخاب فیوز با جریان نامی بالاتر مطالعه بیشتری انجام پذیرد.

بازرگانی فنی مهندسی برق و صنت پاوراکسین دارای واردات انواع فیوز لینک فشارقوی، فیوز فشارقوی لینک، فیوز ولتاژ بالا و فیوز سیلندری فشار قوی در برندهای معروف جهان نظیر:

فیوز فشار قوی AEG، فیوز فشار قوی SIBA، فیوز لینک فشارقوی ایفن، فیوز سیلندری ولتاژ بالا باسمن، فیوز فشارقوی ETI و.... می‌باشد.

جهت خرید انواع فیوز فشارقوی، فیوز لینک ولتاژ بالا، فیوز سیلندری سیبا و همین‌طور جهت مشاوره رایگان برای خرید فیوز فشارقوی SIBA با مهندسین و متخصصین تیم فنی مهندسی پاور اکسین تماس حاصل فرمایید.

جهت در یافت اطلاعات بیشتر از قیمت‌ها و فروش ویژه فیوز فشارقوی و فیوز لینک ولتاژ بالا ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید و تخفیف ویژه از پاور اکسین دریافت نمایید.

تایم کاری از ساعت 9:30 تا 18:30 می‌باشد. به غیر از روزهای جمعه و شنبه که تعطیل است.

راه‌های ارتباطی

دسته بندی مقالات

لینک‌ها

کلیه حقوق این سایت متعلق به پاوراکسین می باشد.